Συμπλήρωση νερού σε λέβητα φυσικού αερίου

/Tag:Συμπλήρωση νερού σε λέβητα φυσικού αερίου

Πως συμπληρώνουμε νερό σε λέβητα φυσικού αερίου

Σήμερα θα δείξουμε πως γίνεται η διαδικασία σε επίτοιχο λέβητα φυσικού αερίου IMMERGAS. Αν και η διαδικασία είναι ίδια σε όλους τους επίτοιχους καυστήρες φυσικού αερίου, αλλάζει το χρώμα της βάνας που πρέπει να ανοίξουμε. Σε επόμενες αναρτήσεις μας θα δείξουμε