Καυστήρες Πετρελαίου Θεσσαλονίκη

/Καυστήρες Πετρελαίου Θεσσαλονίκη
Μελέτη - Εγκατάσταση

Οι εγκαταστάσεις πετρελαίου είναι οι ποιο διαδεδομένες, καθώς στην Ελλάδα ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού έχει λέβητα και καυστήρα πετρελαίου στο σπίτι του. Η εγκατάσταση λέβητα πετρελαίου, θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένους τεχνικούς, ώστε να διασφαλίζεται τόσο η σωστή λειτουργία του ίδιου του λέβητα, όσο και του καυστήρα, αλλά και των παρελκόμενων ασφαλιστικών.

Επισκευές - Συντήρηση

Φροντίστε για τη συντήρηση του καυστήρα σας, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και ιδανικά αμέσως μετά τη λήξη της περιόδου θέρμανσης. Με τον τρόπο αυτό, θα αποφεύγετε τυχόν βλάβες που μπορεί να προκληθούν από τα κατάλοιπα της καύσης του πετρελαίου -που θα παραμείνουν κατά την περίοδο του καλοκαιριού- και θα κάνουν τον καθαρισμό πολύ πιο δύσκολο, ενώ ενδέχεται να αυξήσουν…

Έχετε πρόβλημα με τον καυστήρα σας;

Μερικές μόνο από τις μάρκες λεβήτων και καυστήρων πετρελαίου που αναλαμβάνουμε είναι οι εξής