Πιστοποιήσεις

/Πιστοποιήσεις

Η εταιρεία GAS SERVICE έχει λάβει πιστοποιήσεις από διεθνώς αναγνωρισμένους οργανισμούς, τόσο για τις υπηρεσίες υψηλής ποιότητας που προσφέρει και αφορούν τη συντήρηση και επισκευή καυστήρων, όσο και για την άριστη πελατειακή εξυπηρέτηση της.